امیر نوکانی

وی از چهارده سالگی و در سال 1390ورزش بدنسازی و پاورلیفتینگ را بصورت مبتدی آغاز کرد و بعد از مدت کوتاهی و در سن پانزده سالگی وارد عرصه حرفه ای مسابقات استانی و کشوری شد در خانواده ای تقریبا اهل ورزش بدنیا آمده ، فرزند دوم خانواده میباشد. و ساکن استان کرمانشاه میباشد.

سوابق شغلی

کارمند

کارخانه: پتروشیمی بیستون

افتخارات